E-ıslah Projesi Hakkında

Türkiye'de 1990 yılından itibaren sığır ıslahı çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla başlanmış bir projedir.

Veri tabanı olarak, ilk aşamada ithal teknolojiler kullanılmış, ancak bu yöntemden istenilen verim sağlanamamıştır.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin kurulmasını müteakip Türkiye'nin kendi ulusal veri tabanının oluşturulması amacıyla çalışmalar başlatılmış ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Ögretim Üyesi sayın Prof. Dr. Selahattin Kumlu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi sayın Kemalettin ÖZCAN ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nden Ziraat Mühendisi sayın Turgut TERLEMEZ'den oluşan Teknik ekibin değerli emekleri ve illerde görev yapan Tarim Il Müdürlükleri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine mensup personellerin değerli katkıları ile 1997 yılında Türkiye kendi Soykütüğü Veri Tabanına kavuşmuştur. Yaklaşık 10 yıl süre ile hizmet vermiş olan Soykütüğü Veri Tabanı, Türkiye'de birçok çalışmanın ve projenin önünü açarak, Türkiye sığırcılık sektörüne önemli katkılar sağlamıştır.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin üyesi bulunduğu Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi'nin (ICAR) normlarına uyum sağlama çalışmalarının yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, mevzuatlarda gerçekleştirilen köklü değişikliklerin bir gereği olarak, yetiştirme amaçlı veri tabanının tek merkezli ve internet aracılığı ile erişim temeline dayalı olarak yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur.

Bu amaçla, 2004 yılı Haziran Ayında, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nden Islah Uzmanı sayin Dr.Onur ŞAHİN ve Bilgi - İşlem Uzmanı, Ziraat Mühendisi sayın Turgut TERLEMEZ'den oluşan ekip tarafindan ilk çalişmalar başlatılmış ve 2005 yılı Ağustos ayında soykütüğü ve önsoykütüğü projelerini tek çatı altında toplayan ve online sistemi temeline dayalı olarak çalişan e-Islah Veri Tabanının yazılımı tamamlanmıştır.

Sistem, Subat 2006 sonuna kadar olan, ilk altı aylık dönem süresince, Türkiye genelinde Tarim İl Müdürlükleri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine mensup uzmanların değerli görüşleri doğrultusunda ve Tarım ve Köyişleri Bakanliği tarafindan çıkartılan Yönetmeliklere uygun olarak yapılandırılmıştır.

E-Islah Veri Tabanı, hayvan veri havuzundan, DNA veri havuzuna kadar 198 havuzu bünyesinde bulundurmaktadır. Mevcut veri havuzunun % 50'si kullanılarak oluşturulan hizmet potansiyeli ile soy kütüğü ve ön soy kütüğü projeleri kapsamında geçmişte yürütülen çalışmaların tamamı sistemde rahatlıkla yürütülebilmektedir. Sistemden Ulusal, İl, İlçe, İşletme, Hayvan düzeyinde alınan raporlarla çalışmalar sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilmekte, Sisteme kayıtlı Yetiştiriciler Süt Üretimi ve Yetiştirme konularında detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, Sisteme girilen suni tohumlama kayıtlarına dayanılarak, alınan buzağılama tahmin raporu sayesinde, yeni doğan buzağıların daha hızlı ve etkin bir şekilde küpelenerek kayıt altına alınabilmesi sağlanabilmektedir.

Süt ölçümü yapan işletmelerin denetlenmesi amacıyla, e-Islah Veri Tabanında yer alan Süt Denetleme bölümü sayesinde, işletmelerin aylık süt ölçümleri daha etkin bir şekilde takip edilmektedir.

Bunlara ilave olarak, Hayvancılığın Desteklenmeleri kapsamında, süt desteklemesi, suni tohumlama desteklemesi ve suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemeleri ulusal, il, ilçe ve işletme düzeyinde takip edilmek suretiyle, destekleme ödemelerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.

e-Islah Veri Tabanı Başbakanlık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mernis, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım Sigortaları Kanun'u çerçevesinde kurulan Tarsim çatısı altındaki Hayvan Sigorta Veri Tabanı ile uyum içerisinde çalışmaktadır. 2006 yılı Temmuz ayında hizmete girecek olan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkvet Veri Tabanı ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

e-Islah Veri Tabanı kapsamında yer alan mesaj merkezi sayesinde iller ve ilçeler arasında kurum bazında sağlanan koordinasyon, hayvan hareketlerinin daha etkin bir sekilde takip edilmesine imkan vermektedir.

Online Rasyon Programı
Yetiştirici köşemiz
Hava Durumu
MERZIFON
TCBM Döviz Kurları
Döviz Kuru
Alış
Satış
Dolar (USD)
Euro