İnsan Kaynakları

Amasya DSYB İş Başvuru Formu

Amasya DSYB kuruluş amacına uygun olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek ve üye üreticilerine verdiği hizmetin kalitesini artırarak, bölge ve ülke hayvancılığının gelişmesine katkı sağlamak için, bünyesinde çalışan personelin niteliklerini artırmak ve yeni işe alınacak personelin kurumumuza nitelik ve çalışmasıyla fayda sağlayacak özelliklere sahip olması için çaba sarf etmektedir.

Üye sayımızın ve iş hacmimizin artışı ile birlikte, periyodik ve üye taleplerine cevap vermeye yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesinde yaşanan sıkıntıları en düşük seviyeye indirmek ve daha geniş bir kitleye ve bölgeye hizmet götürme gerekliliği; mevcut ve işe alınacak personelin kişisel yeterlilik, bilgi ve becerilerin artırılması, iş kalitesi, takım çalışması konularında eğitilmesi suretiyle daha sistemli bir çalışma ortamının tesis edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsan kaynağımızın niteliklerini artırmak için, Birlik personeli için verilen 'Stratejik Planlama Eğitimi' doğrultusunda sistemli çalışma ortamı oluşturma çabalarımız, üye üreticilerimizin memnuniyeti, hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yapılması, verilen hizmetin izlenebilirliğinin sağlanması, çalışanlarımızın performansının değerlendirilmesi, sahada görev yapan suni tohumlama teknisyenleri, süt toplama araç görevlileri, süt tank görevlileri ile diğer Birlik personelinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, üreticilere yönelik olarak yürütülen 'Tarım Danışmanlık Sistemi'nin geliştirilmesi, işletme güncellemeleri, resmi yazışmaların geliştirilmesi, ürün ve ekipman tedarik ettiğimiz ve satış yaptığımız firmalarla iletişimin güçlendirilmesi, alım ve satım faaliyetlerinin azami fayda temin edilecek şekilde uygulanmasını sağlamaya yöneliktir.

Eğer bizimle çalışmak isterseniz; İş Başvuru Formunu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

İşe alım yapılması muhtemel alanlar:

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Genel Nitelikler:

Tercih Sebepleri