Rasyon Danışmanlık

Amasya DSYB olarak hayvan besleme konularında yayım, broşür ve kitapçık desteği verilmekle beraber, bünyemizde görev yapmakta olan personelimiz tarafından “Rasyon Danışmanlık Hizmeti” faaliyetine devam edilmektedir.

E-ISLAH kayıt sistemiyle elde edilen işletmelere ait veriler incelenerek, birliğimiz web sitesinde mevcut olan rasyon programı ile sığırların besin madde ihtiyaçlarını sağlayan toplam yem miktarı hesaplanmaktadır. Böylece et ve süt üretimi hususunda üreticilerin karlılığının arttırılması sağlanmaktadır.

Danışmanlık destek sistemi planlamasıyla,

  • Hayvancılık sektöründe örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapı oluşturmak,
  • Süt sığırı ve sığır besisi işletmelerinde üretimde yaşanan aksaklıkları yerinde tespit edip çözümleyerek üretimin karlı ve ekonomik hale getirilmesi,
  • Hayvanların fizyolojik ihtiyaçlarına uygun bakım ve besleme koşullarını yerine getirmek,
  • Üreticilerimizin işletme yönetimi konusunda bilgi düzeylerini yükseltmek
  • Hayvan beslemenin bilimsel ilkelere göre yapılması,
  • İşletmelerin yenilikleri izleme ihtiyacını duymalarını sağlamak,
  • Üretimde sürekliliği ve karlılığı iş ve uygulamaların kalıcı hale gelmesinin temelini oluşturmak,
  • İşletmelerin yıllık kaba yem hammaddesi ihtiyaçlarının hesaplanmasına yardımcı olmaktadır.

Amacımız, bölgemizdeki et ve süt üretimi alanlarında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sığırcılık işletmelerinin gelişmesi ve karlılığı ile geleceğe hazırlanmasını sağlamaktır.

Birlik personelimiz Ziraat Mühendisi Ozan ŞAHİN ile irtibat kurulması halinde rasyon desteği alınabilmektedir.