Sığırlar için örnek rasyonlar

Süt İnekleri İçin Rasyon Örnekleri

Hesaplamalarda 600 kg canlı ağırlığa sahip 2.laktasyondaki %3,5 yağ oranı olan Siyah Alaca ineğin ihtiyaçları esas alınmıştır. İhtiyaçlar ve bunların karşılanmasında NRC 2001 kriterlerine uyulmuştur.

Laktasyon Dönemi Sağılan gün sayısı Gebelik Durumu Süt Verimi (kg) Tablo No
Erken laktasyon 0-70 gün Gebe değil 16 1
21 2
26 3
31 4
35 5
Orta laktasyon 70-140 gün 60 günden az 18 6
23 7
29 8
34 9
39 10
Geç laktasyon öncesi 140-210 gün 60-130 günler arası 15 11
19 12
23 13
28 14
32 15
Geç laktasyon 210-305 gün 130-220 günler arası 10 16
13 17
17 18
20 19
23 20
Erken Kuru Dönem (İlk 40 gün)* Gebeliğin 220-260 günleri arası 21
Geç Kuru Dönem (Son 20 gün)** Gebeliğin 260-280 günleri arası 22

* İnekler buzağılamalarına 45-60 gün kala kuruya çıkarılmalıdır., ** Doğuma 2-3 hafta kala geç kuru dönem rasyonuna geçilmelidir.

Genç Dişiler (Siyah Alaca - Holstein) İçin Rasyon Örnekleri

Günlük ortalama 650-750 gram canlı ağırlık artışı sağlanacağı öngörülmüştür.

Yaş Grubu Yaşı (ay) Canlı Ağırlık (kg) Gebelik Durumu (gün) Tablo No
Dişi Buzağı-Dana 3-8 85-185   23
Dişi Dana-Düve 9-14 185-315   24
Düve 15-19 315-425 0-120 25
Düve 20-24 425-535 120-280 26

Besiye Alınan Erkek Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

İhtiyaçlar ve Bunların Karşılanmasında NRC 2000 Kriterlerine Uyulmuştur

Canlı Ağırlık Aralığı (kg) Günlük Canlı Ağırlık Artışı Grupları, gram/gün Tablo No
175 - 274 900 1100 1300 1500 27
275 - 375 900 1100 1300 1500 28
375 - 474 900 1100 1300 1500 29
475- 575 900 1100 1300 1500 30
Tablo 1. Erken laktasyon (0-70 gün) ve gebe olmayan 16 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 12,00 13,00 13,00 12,00  
Yulaf silajı, başaklı                   12,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 4,00   4,00 5,00 4,50   4,00 3,50    
Fiğ kuru otu   3,00       3,00     4,50 6,00
Yulaf kuru otu, başaklı     2,00       2,00      
Buğday samanı 2,00 3,00   1,00 1,00 3,00   2,00 1,50  
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 6,50 6,00 6,00     5,50 5,50 5,50 5,50 5,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME       5,00 5,00          
Arpa tane, ezme           1,60   1,80    
Şeker pancarı posası, yaş       3,50 4,50   4,50   4,00 2,00
Buğday kepeği       1,5         1,00  
Bonkalite 0,70 1,20 1,30   1,50   0,50     1,50
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 25,20 25,20 25,30 28,00 29,50 25,10 29,50 25,80 28,50 26,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 15,74 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,08 Mcal/kg KM

Tablo 2. Erken laktasyon (0-70 gün) ve gebe olmayan 21 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00    
Yulaf silajı, başaklı                 15,00 15,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 4,00   5,00 5,50 5,50   5,00 3,00    
Fiğ kuru otu   4,00       5,00     5,50 5,00
Yulaf kuru otu, başaklı               2,00    
Buğday samanı 1,00 2,00       1,00        
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 6,00 5,00 5,50 5,50     6,00 6,50 5,50 6,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         5,50 5,00        
Arpa tane, ezme                 1,00  
Şeker pancarı posası, yaş       3,00 5,00 5,00 3,00 3,00    
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 2,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 2,00
Buğday kepeği                   0,50
Bonkalite 0,50   0,50              
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 29,50 29,50 29,50 32,00 33,50 33,50 32,00 32,00 28,50 28,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,33 ± 0,08 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,03 Mcal/kg KM

Tablo 3. Erken laktasyon (0-70 gün) ve gebe olmayan 26 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 22,00 21,00 20,00 21,00 22,00 19,00 21,00 21,00 19,00 21,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu   3,00     5,00     5,00    
Fiğ kuru otu 4,50     5,00   6,00 5,00   6,00 5,00
Yulaf kuru otu, başaklı   2,50 6,00              
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME         6,00 5,50 5,50      
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 5,70 6,00 6,50 6,00       6,50 6,00 5,50
Şeker pancarı posası, yaş       4,00 3,00 5,00   3,00 4,00 1,00
Ayçiçeği küspesi, %32 HP             1,50      
Soya küspesi, %44 HP   2,00 1,50 1,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50  
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 3,00                 3,00
Bonkalite       0,50            
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 35,20 34,50 34,00 38,00 38,00 37,50 34,50 37,00 36,50 35,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,00 ± 0,20 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,45 ± 0,02 Mcal/kg KM

Tablo 4. Erken laktasyon (0-70 gün) ve gebe olmayan 31 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mısır silajı, %30-35 KM 22,00 22,50 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 24,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 5,50     5,65     4,00 4,00     2,80 5,45
Fiğ kuru otu   5,60 6,00   6,00 4,00     2,00 1,25    
Yulaf kuru otu, başaklı           2,00 1,60 1,90 4,00 4,30 2,30  
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME                   5,75 5,70 5,70
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 6,00 5,20 3,70 5,50 5,00 5,00 6,00 6,00 5,60      
Şeker pancarı posası, yaş     6,00 2,30 5,00 4,00 2,00          
Yağ, bitkisel 0,35 0,29 0,50 0,38 0,36 0,45 0,37 0,34 0,37 0,43 0,37 0,39
Soya küspesi, %44 HP 2,50 1,80 2,00 3,00 2,66 2,70 2,60 2,70 2,70 3,00 3,10 3,10
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 0,50 1,85 1,75                  
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 36,85 37,24 40,95 38,83 41,02 40,15 38,57 36,94 37,17 37,23 38,27 37,64

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 20,51 ± 0,03 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,50 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 5. Erken laktasyon (0-70 gün) ve gebe olmayan 35 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 22,00 22,00 22,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 23,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu         4,00   3,50 6,00    
Fiğ kuru otu 5,00 5,70 5,00 4,75         5,50 5,50
Yulaf kuru otu, başaklı 1,50         5,00 1,20     1,00
Buğday samanı   0,75 1,00 1,00 1,00       0,50  
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 3,35 3,20 4,00 5,00 6,00 7,00 6,40 4,20 5,00 3,00
Mısır tane, kırılmış, kuru               1,00    
Şeker pancarı posası, yaş 6,00 6,00 4,30             4,50
Yağ, bitkisel 0,85 0,86 0,79 0,65 0,65 0,60 0,60 0,63 0,60 0,85
Soya küspesi, %44 HP 3,85 3,90 3,70 3,70 3,40 3,00 3,25 3,80 2,40 4,00
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP                 2,00  
Buğday kepeği     1,00 0,50 0,60   0,70      
Bonkalite 0,60 0,75                
Sodyum bikarbonat                   0,20
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 43,15 43,16 41,79 39,60 39,65 39,60 39,65 39,63 39,00 42,05

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,80 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,53 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 6. Orta laktasyon (70-140 gün) ve 60 günden az gebe olan 18 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00  
Yulaf silajı, başaklı                   14,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 4,00   4,00 5,00 4,50   4,00 3,50    
Fiğ kuru otu   3,00       3,00     4,50 6,00
Yulaf kuru otu, başaklı     2,50       2,00      
Buğday samanı 2,00 3,00   1,00 1,50 3,00   2,50 1,50  
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 6,50 6,50 6,50     6,50 6,00 6,50 5,50 5,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME       5,00 5,00          
Arpa tane, ezme           1,50   2,00    
Şeker pancarı posası, yaş       5,00 5,50   3,00   4,00 3,00
Buğday kepeği       2,00         1,50  
Bonkalite 1,20 1,50 1,00   2,00   1,50     2,50
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 29,70 29,00 29,00 33,00 33,50 29,00 31,50 29,50 33,00 30,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,44 ± 0,07 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,08 Mcal/kg KM

Tablo 7. Orta laktasyon (70-140 gün) ve 60 günden az gebe olan 23 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 18,00 18,00 18,00 18,00 21,00 19,00 20,00 18,00    
Yulaf silajı, başaklı                 15,00 16,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 5,00   6,00 6,00 5,50   5,50 5,00    
Fiğ kuru otu   5,00       5,50     6,50 6,00
Yulaf kuru otu, başaklı               1,50    
Buğday samanı 1,00 1,80       1,50        
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 5,50 6,00 5,50 5,50     5,50 5,50 5,50 6,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         5,50 5,00        
Arpa tane, ezme                 2,00  
Şeker pancarı posası, yaş       4,50 4,00 5,00 6,00 4,50    
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 2,50 2,00 2,50 2,50 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 1,50
Buğday kepeği                   1,60
Bonkalite 0,80   0,80              
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 32,80 32,80 32,80 36,50 38,00 37,50 39,00 36,50 30,50 31,10

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,16 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,35 ± 0,05 Mcal/kg KM

Tablo 8. Orta laktasyon (70-140 gün) ve 60 günden az gebe olan 29 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 22,50 21,00 22,50 22,00 23,00 22,00 23,00 23,00 22,00 22,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu   3,50     5,50     5,00    
Fiğ kuru otu 6,00     6,00   6,00 6,00   6,00 6,00
Yulaf kuru otu, başaklı   3,50 6,00              
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME         6,00 5,50 5,50      
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 7,00 6,00 7,50 5,00       6,50 6,00 6,00
Şeker pancarı posası, yaş       3,50 3,00 5,00   4,00 3,50 4,00
Ayçiçeği küspesi, %32 HP   2,50 1,50 3,00 2,50 2,50 3,50 3,00 3,00  
Soya küspesi, %44 HP   0,50 0,50 0,50 0,80 0,70 0,30      
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 2,50                 3,00
Bonkalite       0,50            
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 38,00 37,00 38,00 40,50 40,80 41,70 38,30 41,50 40,50 41,00

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,20 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,06 Mcal/kg KM

Tablo 9. Orta laktasyon (70-140 gün) ve 60 günden az gebe olan 34 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mısır silajı, %30-35 KM 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 21,50 23,00 24,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 7,50     7,50     4,50 5,00     3,50 4,00
Fiğ kuru otu   7,00 7,00   6,00 3,00     2,00 1,50    
Yulaf kuru otu, başaklı           4,50 2,50 2,50 5,50 6,00 3,70  
Buğday samanı         1,50             2,50
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME                   6,50 6,50 7,50
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 7,00 6,60 5,50 6,50 6,50 7,00 7,50 8,00 8,00      
Şeker pancarı posası, yaş     5,00 5,00 5,00 3,50 4,00          
Yağ, bitkisel 0,10   0,16 0,19 0,15 0,15 0,16 0,10 0,15 0,21 0,19 0,20
Soya küspesi, %44 HP 2,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,30 2,20 2,20 2,10 3,00 3,00 3,00
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 1,20 3,00 3,00                  
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 39,30 39,60 43,66 43,69 43,65 42,45 42,86 39,30 39,25 40,21 40,89 40,20

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,90 ± 0,03 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,41 ± 0,02 Mcal/kg KM

Tablo 10. Orta laktasyon (70-140 gün) ve 60 günden az gebe olan 39 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu         5,50   3,00 4,00    
Fiğ kuru otu 4,50 5,00 4,50 4,00         6,50 5,50
Yulaf kuru otu, başaklı 3,50         7,00 4,00     2,50
Buğday samanı   2,50 2,50 3,00 1,20     3,00 1,00  
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 5,50 5,50 6,50 7,50 8,50 7,70 7,00 8,00 6,50 6,00
Mısır tane, kırılmış, kuru               0,70    
Şeker pancarı posası, yaş 4,00 4,50 3,50             4,00
Yağ, bitkisel 0,60 0,70 0,66 0,48 0,45 0,58 0,60 0,46 0,40 0,55
Soya küspesi, %44 HP 3,50 3,50 3,25 3,20 3,00 3,00 3,30 3,00 1,50 3,50
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP                 3,20  
Buğday kepeği     1,00 1,00 0,50   1,20      
Bonkalite 0,70 1,00                
Sodyum bikarbonat                   0,25
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 45,30 45,70 44,91 42,18 42,15 41,28 42,10 42,16 42,10 45,30

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 24,62 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,45 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 11. Geç laktasyon öncesi (140-210 gün) ve 60-130 günleri arası gebe olan 15 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 15,50 15,50 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00  
Yulaf silajı, başaklı                   15,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 3,30   3,30 3,00 3,20   3,50 5,00    
Fiğ kuru otu   4,00       5,50     4,50 5,50
Yulaf kuru otu, başaklı     4,60       3,50      
Buğday samanı 3,70 3,60   2,75 3,00 2,10   2,00 2,00  
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 4,10 3,60 3,70 4,00   3,00 3,00 3,50 3,50 3,50
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         3,20          
Arpa tane, ezme           2,00   2,00    
Şeker pancarı posası, yaş       5,00 5,50   5,00   5,00 6,00
Buğday kepeği       1,80         2,00  
Bonkalite 1,70 1,60 1,15   2,20   1,70     2,50
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 28,30 28,30 28,30 33,05 33,10 28,60 32,70 28,50 32,00 32,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 16,53 ± 0,05 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,27 ± 0,15 Mcal/kg KM

Tablo 12. Geç laktasyon öncesi (140-210 gün) ve 60-130 günleri arası gebe olan 19 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00    
Yulaf silajı, başaklı                 16,00 16,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 4,20   7,00 5,50 5,50   5,30 3,30    
Fiğ kuru otu   4,00       5,00     6,75 6,00
Yulaf kuru otu, başaklı               4,50    
Buğday samanı 2,80 3,40   1,70 1,50 2,60 1,70      
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 4,40 4,00 3,80 4,70     2,70 2,80 2,40 1,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         1,50 1,25        
Arpa tane, ezme         2,30 1,80     4,30 4,70
Şeker pancarı posası, yaş       6,00 6,00 6,50 6,00 6,00   8,00
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 1,20 1,50 1,50 0,75 1,80 1,80 1,30 1,00 0,20 0,40
Bonkalite 1,20 0,85 1,50       1,00 1,00    
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 30,80 30,75 30,80 35,65 35,60 35,95 35,60 35,60 29,65 36,10

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,91 ± 0,04 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,29 ± 0,14 Mcal/kg KM

Tablo 13. Geç laktasyon öncesi (140-210 gün) ve 60-130 günleri arası gebe olan 23 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 21,00 21,00 21,00 20,00 20,00 21,00 20,00 21,00 21,00 21,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu   2,64 3,00     2,60 2,75 1,30 4,00 3,00
Fiğ kuru otu 2,42     3,70 4,65          
Buğday samanı 4,00   3,50 2,50 2,00 3,00     2,20  
Yulaf kuru otu, başaklı   4,60         4,00 5,50   3,40
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME         4,40 5,40 4,00     4,35
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 5,00 5,00 6,27 3,80       4,30 5,30  
Şeker pancarı posası, yaş       5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00
Ayçiçeği küspesi, %32 HP   1,60 1,10 2,25 2,20 2,00 2,50 1,80 1,50  
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 1,80                 2,20
Bonkalite 0,65     1,00            
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 34,87 34,84 34,87 38,25 38,25 38,50 38,25 38,90 38,50 38,95

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,28 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,32 ± 0,04 Mcal/kg KM

Tablo 14. Geç laktasyon öncesi (140-210 gün) ve 60-130 günler arası gebe olan 28 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 23,00 23,00 23,00 23,00 21,00 22,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 2,90     4,70     3,65 3,60 2,40 2,50
Fiğ kuru otu   4,00 2,90   2,50 3,00        
Yulaf kuru otu, başaklı           3,50 2,35 2,50    
Buğday samanı 2,84 2,50 3,00 1,00 4,00       2,90 3,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 6,85 5,60 5,60 5,70 6,60 5,00 5,30 6,00 6,30 6,50
Şeker pancarı posası, yaş     4,20 4,80   5,00 4,00      
Arpa tane, ezme                 0,60  
Melas, şeker pancarı         0,15         0,35
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 2,50 3,00 2,80 2,80 2,55 3,00 2,90 3,00 2,90 2,80
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 38,09 38,10 41,50 42,00 36,80 41,50 42,00 38,10 38,10 38,15

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 21,00 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,36 ± 0,03 Mcal/kg KM

Tablo 15. Geç laktasyon öncesi (140-210 gün) ve 60-130 günleri arası gebe olan 32 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 22,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 21,00 23,00 23,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu         2,70 3,45 4,20 5,00    
Fiğ kuru otu 2,50 3,90 6,00 4,80         3,00 3,00
Yulaf kuru otu, başaklı 3,50         3,20 2,45      
Buğday samanı   2,70 0,50 1,90 3,85     2,50 3,60 3,60
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 6,00 3,80 4,00 5,50 7,30 5,75 5,75 7,36 5,40 5,15
Mısır tane, kırılmış, kuru               0,50    
Şeker pancarı posası, yaş 6,00 6,50 6,00              
Yağ, bitkisel 0,15 0,32 0,22 0,07 0,15 0,15 0,10   0,30 0,30
Soya küspesi, %44 HP   2,80 2,80 2,60 2,10 2,60 2,65 2,00 2,70 2,80
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 3,65                  
Buğday kepeği     2,00 1,80 0,50   1,50      
Bonkalite   1,90       1,50     1,60 1,50
Sodyum bikarbonat                   0,24
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 43,80 44,92 44,52 39,67 39,60 39,65 39,65 38,36 39,60 39,59

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 22,36 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,02 Mcal/kg KM

Tablo 16. Geç laktasyon (210-305 gün) ve 130-220 günleri arası gebe olan 10 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  
Yulaf silajı, başaklı                   15,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 1,90   1,80 1,70 2,10   2,00 4,30    
Fiğ kuru otu   2,00       4,60     3,25 3,10
Yulaf kuru otu, başaklı     3,80       3,20      
Buğday samanı 2,80 2,90   2,40 2,60 2,00   2,17 2,20 1,20
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 4,50 4,50 4,10 4,45   3,25 3,70 3,80 3,80 4,00
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         3,45          
Arpa tane, ezme           0,90   0,50    
Şeker pancarı posası, yaş       3,60 3,60   3,50   3,60 3,70
Buğday kepeği       1,60         0,85  
Bonkalite 1,60 1,40 1,10   2,00   1,30     1,80
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 26,80 26,80 26,80 29,75 29,75 26,75 29,70 26,77 29,70 28,80

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 14,88 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,31 ± 0,13 Mcal/kg KM

Tablo 17. Geç laktasyon (210-305 gün) ve 130-220 günleri arası gebe olan 13 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00    
Yulaf silajı, başaklı                 16,00 16,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 2,70   2,70 4,00 4,50   4,00 2,55    
Fiğ kuru otu   3,40       4,00     4,35 3,90
Yulaf kuru otu, başaklı     3,80         2,90    
Buğday samanı 3,00 3,00   2,00 1,40 2,40 1,15      
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 4,00 3,40 3,65 4,00     3,40 3,40 3,20 2,40
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME         1,40 1,20        
Arpa tane, ezme         1,80 1,45     3,50 3,60
Şeker pancarı posası, yaş       5,00 5,00 5,00 4,00 4,80   5,00
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 1,40 1,50 1,35 1,00 1,80 1,80 1,60 1,20 0,40 0,60
Bonkalite 0,80 0,60 0,40       1,00 0,95    
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 27,90 27,90 27,90 32,00 31,90 31,85 31,15 31,80 27,45 31,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 15,91 ± 0,03 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,32 ± 0,10 Mcal/kg KM

Tablo 18. Geç laktasyon (210-305 gün) ve 130-220 günleri arası gebe olan 17 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu   1,85 3,00     3,80 2,30 2,80 3,60 2,00
Fiğ kuru otu 1,90     3,00 3,50          
Buğday samanı 3,60   3,00 1,90 1,90 1,20     1,78  
Yulaf kuru otu, başaklı   4,70         2,75 2,84   3,70
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 5,20       4,70 5,10 5,20     4,15
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME   4,50 5,50 5,25       5,00 5,50  
Şeker pancarı posası, yaş       5,00 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Ayçiçeği küspesi, %32 HP   2,00 1,55 1,23 1,95 1,95 1,80 1,40 1,17  
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 2,15                 2,20
Bonkalite 0,22     0,80            
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 30,07 30,05 30,05 34,18 34,45 34,55 34,55 34,54 34,55 34,55

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 17,28 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,35 ± 0,02 Mcal/kg KM

Tablo 19. Geç laktasyon (210-305 gün) ve 130-220 günler arası gebe olan 20 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 18,00 18,00 18,00 18,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 5,00     5,10     5,00 3,30 2,15 2,90
Fiğ kuru otu   2,90 4,40   3,00 3,80        
Yulaf kuru otu, başaklı           2,00 0,40 2,35    
Buğday samanı 0,72 2,90 1,30 0,32 2,70       3,00 2,50
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 6,00 6,00 4,65 5,10 5,70 4,60 5,00 5,70 5,70 6,00
Şeker pancarı posası, yaş     5,80 5,00   5,50 4,70      
Arpa tane, ezme                 0,60  
Melas, şeker pancarı         0,20         0,20
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 2,20 2,10 2,45 2,45 2,30 2,45 2,45 2,55 2,40 2,30
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 31,92 31,90 36,60 35,97 31,90 36,35 35,55 31,90 31,85 31,90

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 18,31 ± 0,02 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,39 ± 0,03 Mcal/kg KM

Tablo 20. Geç laktasyon (210-305 gün) ve 130-220 günleri arası gebe olan 23 kg süt verimli inek için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu         5,70 2,55 4,55 5,80    
Fiğ kuru otu 2,10 4,55 5,30 4,95         3,50 3,70
Yulaf kuru otu, başaklı 3,20         4,50 1,45      
Buğday samanı   1,85 1,10 1,50 0,60     0,60 2,90 2,67
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 5,30 2,50 4,20 4,55 5,75 4,45 5,10 6,50 4,40 4,15
Mısır tane, kırılmış, kuru               0,50    
Şeker pancarı posası, yaş 7,00 7,00 7,00              
Yağ, bitkisel 0,17 0,41 0,19 0,09   0,20 0,09   0,29 0,30
Soya küspesi, %44 HP   2,65 2,10 2,35 2,05 2,35 2,28 1,70 2,35 2,55
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 2,94                  
Buğday kepeği     0,85 1,65 1,00   1,64      
Bonkalite   1,76       1,00     1,60 1,45
Sodyum bikarbonat                   0,20
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 38,71 38,72 38,74 33,09 33,10 33,05 33,11 33,10 33,04 33,02

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 19,35 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,40 ± 0,04 Mcal/kg KM

Tablo 21. Erken kuru dönem ve 220-260 günleri arası gebe olan süt inekleri için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM     10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
Yulaf silajı, başaklı 10,00 10,00               10,00
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 3,30 3,30 4,70   4,20 4,30     5,00 4,60
Fiğ kuru otu       4,70     4,40 5,10    
Yulaf kuru otu, başaklı 5,25 5,25     4,55 4,55 4,35      
Buğday samanı     3,50 3,40       3,15 3,24 3,50
Arpa tane, ezme   0,60                
Yulaf tane, ezme 0,60                  
Buğday kepeği           0,60 0,70 1,20 1,20  
Bonkalite     1,25 1,35 0,70         1,05
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 19,15 19,15 19,45 19,45 19,45 19,45 19,45 19,45 19,44 19,15

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 11,82 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,10 ± 0,20 Mcal/kg KM

Tablo 22. Geç kuru dönem ve 260-280 günleri arası gebe olan süt inekleri için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM       8,34 6,64 5,64 6,11 7,12 9,00 9,09
Yulaf silajı, başaklı 10,09 10,09 10,09              
Yulaf kuru otu, başaklı   0,63 0,63     0,65 0,63      
Buğday samanı 6,17 5,73 5,56 6,72 6,89 6,62 6,53 6,78 6,10 6,18
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 1,38 1,19 0,53 0,73 0,42 0,46 0,41 0,37 0,89 0,63
Arpa tane, ezme         0,64 0,64        
Yulaf tane, ezme     0,65       0,66 0,65    
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 1,30 1,30 1,49 2,27 2,36 2,29 2,28 2,34 1,89 2,03
Buğday kepeği                   0,65
Bonkalite                 0,66  
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 18,94 18,94 18,95 18,06 16,95 16,30 16,62 17,26 18,54 18,58

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 11,64 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 1,93 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 23. 3-8 aylık ve 100-200 kg. canlı ağırlıktaki dişi buzağı-danalar için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8
Mısır silajı, %30-35 KM 2,79 3,86 2,57 3,49 2,88 3,80   2,00
Yulaf silajı, başaklı             2,45  
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 0,28 0,46            
Fiğ kuru otu     0,30 0,47     0,45  
Yulaf kuru otu, başaklı         0,26      
Buğday samanı 1,28 1,10 1,35 1,21 1,34 1,27 1,35 1,00
Buzağı başlangıç yemi               1,50
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 1,74   1,73          
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME   1,34   1,32 1,63 1,65 1,90  
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 0,35 0,36 0,35 0,38 0,37 0,36   0,40
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 6,44 7,12 6,30 6,87 6,48 7,08 6,15 4,90

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 4,20 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,31 ± 0,02 Mcal/kg KM

Tablo 24. 9-14 aylık ve 230-330 kg. canlı ağırlıktaki dişi dana-düveler için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 6,31 6,31 5,52 6,13 6,30 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 2,57 2,58     2,14 2,13   2,13   2,00
Fiğ kuru otu     2,92 3,03     2,74   2,90  
Yulaf kuru otu, başaklı               1,18    
Buğday samanı 0,64 0,64 1,00 0,87 0,80 0,82 0,94   0,80 0,75
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 0,67   0,60   0,90     0,82   0,98
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME   0,66   0,45   0,80 0,71   0,53  
Arpa tane, ezme 1,30 1,30 0,92 0,88         0,87  
Yulaf tane, ezme         1,37 1,45 0,80 1,07   1,37
Sodyum bikarbonat                 0,07 0,09
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 11,49 11,49 10,96 11,36 11,51 11,51 11,50 11,51 11,48 11,50

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 6,73 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,38 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 25. 15-19 aylık ve 350-440 kg. canlı ağırlıktaki düveler için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mısır silajı, %30-35 KM 11,00 9,72 7,86 8,36     9,00 10,00 7,39 5,58
Yulaf silajı, başaklı         10,40 10,36        
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 1,92       2,64 2,86 3,70 3,70    
Fiğ kuru otu   1,84             3,73 3,92
Buğday samanı 4,39 4,84 5,74 5,74 3,60 3,57 3,35 3,15 3,91 4,40
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME     1,47              
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME       1,29            
Arpa tane, ezme           0,82        
Yulaf tane, ezme         1,00          
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 0,98 1,05 1,19 1,18            
Buğday kepeği             1,00     0,90
Bonkalite               0,83 0,97  
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 18,29 17,45 16,26 16,57 17,64 17,61 17,05 17,68 16,00 14,80

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 10,24 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,02 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 26. 20-24 aylık ve 460-540 kg. canlı ağırlıktaki düveler için rasyon örnekleri
Yem maddeleri Rasyonlar
1 2 3 4 5 6 7 8
Mısır silajı, %30-35 KM 12,91 12,91 11,28 13,00 13,00 13,00 12,91 12,91
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 2,63 3,08     1,77 2,00   1,49
Fiğ kuru otu     3,26 3,65     2,42  
Yulaf kuru otu, başaklı               1,78
Buğday samanı 0,75 0,60 1,11 0,72 1,09 1,00 1,16  
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 2,90   2,48   3,43     3,32
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME   2,14   1,87   2,65 2,51  
Arpa tane, ezme 2,20 2,66 2,18 2,18        
Yulaf tane, ezme         2,20 2,81 2,40 1,92
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 21,39 21,39 20,31 21,42 21,49 21,46 21,40 21,42

Rasyonların Kuru Madde Ağırlığı: 11,80 ± 0,01 kg, Rasyonların Metabolik Enerjisi: 2,51 ± 0,01 Mcal/kg KM

Tablo 27. Canlı ağırlığı 175-275 kg. arası besi sığırları için rasyon örnekleri
Günlük canlı ağırlık artışı (g) 900 g GCAA 1100 g GCAA 1300 g GCAA 1500 g GCAA
Yem maddeleri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mısır silajı, %30-35 KM 6,27 6,25 5,70 6,25 4,85 4,15 4,15 3,40 5,35 5,35 5,35 5,35 5,28 5,28 5,28 5,28
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 1,98 2,18 2,02 2,26 2,54 2,73 2,43 2,63 0,98 0,83 0,72 0,56 0,98 0,93 0,76 0,71
Yulaf kuru otu, başaklı     1,01 0,61     0,30 0,30     0,19 0,19     0,18 0,18
Buğday samanı 0,70 0,54                            
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME   0,68   0,54   1,21   1,27   1,67   1,67   1,13   1,11
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 0,74   0,59   1,18   1,23   1,69   1,68   1,20   1,18  
Soya küspesi, %44 HP                         2,08 2,19 2,13 2,24
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 0,57 0,59 0,54 0,56 0,79 0,81 0,78 0,80 1,56 1,72 1,63 1,78        
Kireçtaşı                 0,08 0,09 0,08 0,10 0,04 0,05 0,05 0,06
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 10,26 10,24 9,86 10,22 9,36 8,90 8,89 8,40 9,66 9,66 9,65 9,65 9,58 9,58 9,58 9,58
Rasyonların KM kg 5,57 5,60 5,58±0,01 5,51
Rasyonların ME Mcal/kg KM 2,11 2,25 2,40 2,55
Tablo 28. Canlı ağırlığı 275-375 kg. arası besi sığırları için rasyon örnekleri
Günlük canlı ağırlık artışı (g) 900 g GCAA 1100 g GCAA 1300 g GCAA 1500 g GCAA
Yem maddeleri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mısır silajı, %30-35 KM 7,96 8,75 8,74 8,74 8,79 8,79 8,79 8,79 8,02 8,76 8,76 8,76 8,66 8,65 8,65 8,65
Fiğ kuru otu       0,81                        
Buğday samanı 3,11 2,64 3,65 3,16 2,38 2,13 2,55 2,50 1,66 1,19 2,02 2,09 0,47 0,47 1,11 1,23
Sığır besi yemi,14HP, 2800 ME         3,02 2,08 2,61 2,45 3,61              
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME                   2,07 1,91   2,14 3,31 3,10  
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME                       1,58       2,55
Arpa tane, ezme 2,75       0,35       0,34       2,89      
Yulaf tane, ezme   2,97       1,50       2,38       1,80    
Şeker pancarı posası, yaş               1,44 2,03              
Bonkalite     2,00 1,69     0,59 0,52     1,73 1,99     1,39 1,81
Kireçtaşı 0,05 0,06 0,07 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02   0,05 0,07 0,07 0,06 0,04 0,06 0,06
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 13,87 14,42 14,46 14,44 14,55 14,53 14,56 15,72 15,66 14,45 14,49 14,49 14,22 14,27 14,31 14,30
Rasyonların KM kg 7,82 7,86±0,01 7,83 7,73
Rasyonların ME Mcal/kg KM 2,11 2,25 2,40 2,55
Tablo 29. Canlı ağırlığı 375-475 kg. arası besi sığırları için rasyon örnekleri
Günlük canlı ağırlık artışı (g) 900 g GCAA 1100 g GCAA 1300 g GCAA 1500 g GCAA
Yem maddeleri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mısır silajı, %30-35 KM 11,03 11,03 11,00 11,03 11,10 11,10 11,10 11,10 11,05 11,05 11,05 11,05 10,91 10,91 10,91 10,91
Fiğ kuru otu       1,05                        
Buğday samanı 3,72 3,35 4,64 3,99 3,03 2,44 3,81 2,99 1,74 1,53 2,72 2,68 0,72 0,62 1,62 1,53
Sığır besi yemi,14HP, 2800 ME         3,82     3,84                
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME           1,21     2,09 2,60 1,41   3,34 4,16 2,59  
Arpa tane, ezme 3,33       0,42       3,25       2,94      
Yulaf tane, ezme   3,73       3,49   0,44   3,00       2,27    
Ayçiçeği küspesi, %32 HP                       0,43       0,81
Bonkalite     2,51 2,11     3,35       3,01 3,98     2,84 4,61
Kireçtaşı 0,06 0,07 0,08 0,05   0,06 0,11   0,06 0,05 0,10 0,15 0,06 0,04 0,10 0,19
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 18,14 18,18 18,23 18,23 18,37 18,30 18,37 18,37 18,19 18,23 18,29 18,29 17,97 18,00 18,06 18,05
Rasyonların KM kg 9,86 9,92±0,01 7,83 9,76
Rasyonların ME Mcal/kg KM 2,11 2,25 2,40 2,55
Tablo 30. Canlı ağırlığı 475-575 kg. arası besi sığırları için rasyon örnekleri
Günlük canlı ağırlık artışı (g) 900 g GCAA 1100 g GCAA 1300 g GCAA 1500 g GCAA
Yem maddeleri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mısır silajı, %30-35 KM 11,90 11,90 11,90 11,90 11,92 11,92 11,92 11,92 11,82 11,82 11,82 11,82 11,73 9,38 11,61 11,64
Yulaf kuru otu, başaklı               2,20       1,73 1,36      
Buğday samanı 2,56 2,00 3,93 2,41 1,47 1,58 2,44   1,19 1,19 1,53     1,11 0,59 1,17
Sığır besi yemi,14HP, 2800 ME         5,00 5,05   5,05 4,71 2,33   1,31        
Arpa tane, ezme 5,00       0,41                      
Yulaf tane, ezme   5,61                            
Mısır tane, kırılmış, kuru       4,43                     0,29  
Şeker pancarı posası, yaş         1,96 1,95     2,01         1,78    
Yağ, bitkisel                 0,41       0,24     0,49
Ayçiçeği küspesi, %32 HP       0,96 0,56 0,53 0,77 0,23 0,99 0,31 0,43 0,15       1,02
Bonkalite     3,76     0,28 4,43 0,27   3,81 5,61 4,38 5,75 6,79 6,57 4,68
Kireçtaşı 0,09 0,09 0,11 0,09     0,16   0,01 0,12 0,19 0,14 0,19 0,20 0,21 0,19
Rasyonun toplam ağırlığı, doğal, kg 19,55 19,60 19,70 19,69 21,32 21,31 19,72 19,67 21,14 19,58 19,58 19,53 19,27 19,26 19,27 19,19
Rasyonların KM kg 10,64 10,66±0,01 10,57 10,40
Rasyonların ME Mcal/kg KM 2,28 2,45 2,61 2,49
Yem tablosu Rasyonların hazırlanmasında kullanılan yem maddelerinin besin madde ve enerji değerleri
Yem maddeleri KM %Yem ME Mcal/kg NEL Mcal/kg HP %KM RUP %HP HY %KM HK %KM NDF %KM ADF %KM Ca %KM P %KM
Arpa tane, ezme 91,00 2,92 1,76 12,40 18,10 2,20 2,90 20,80 7,20 0,06 0,39
Ayçiçeği küspesi, %32 HP 92,20 2,40 1,40 35,60 18,40 1,50 7,30 36,00 26,00 0,48 1,00
Bonkalite 88,00 3,47 1,85 17,60 17,70 3,80 2,70 20,00 6,00 0,16 1,02
Buğday kepeği 89,10 2,55 1,52 17,30 14,60 4,30 6,30 42,50 15,50 0,13 1,18
Buğday samanı 92,70 1,44 0,76 4,80 76,40 1,60 7,60 73,00 49,40 0,31 0,10
Buzağı başlangıç yemi 90,00 3,28   18,00 35,00 3,00 5,00 12,80 11,60 0,70 0,45
Fiğ kuru otu 91,00 2,15 1,50 17,50 17,60 2,00 10,40 42,90 31,40 1,37 0,30
Kireçtaşı 100,00           100,00     38,00 0,02
Melas, şeker pancarı 77,90 2,88 1,73 8,50 14,70 0,20 11,40 0,10 0,10 0,15 0,03
Mısır silajı, %30-35 KM 32,00 2,33 1,38 8,80 33,30 3,20 4,30 45,00 28,10 0,28 0,26
Mısır tane, kırılmış, kuru 88,10 2,98 1,80 9,40 37,00 4,20 1,50 9,50 3,40 0,04 0,30
Pamuk tohumu küspesi, %32 HP 90,50 2,50 1,40 35,40 40,00 5,00 7,10 36,00 26,00 0,20 1,00
Sığır Besi yemi,14HP, 2800 ME 88,35 3,01 1,69 15,90 31,85 2,49 7,30 21,29 9,10 1,19 0,56
Sığır süt yemi, 19 HP, 2700 ME 89,00 3,07 1,83 21,80 27,00 2,65 6,90 20,20 8,70 1,19 0,59
Sığır süt yemi, 21 HP, 2750 ME 89,00 3,09 1,88 23,66 30,00 3,18 6,29 20,20 9,00 1,18 0,52
Sodyum bikarbonat 100,00           100,00        
Soya küspesi, %44 HP 89,10 3,31 2,02 49,90 30,80 1,60 6,60 14,90 10,00 0,35 0,70
Şeker pancarı posası, yaş 17,00 2,76 1,38 11,20 66,20 2,10 4,70 45,80 23,10 0,87 0,10
Yağ, bitkisel 100,00 7,07 5,41     99,90          
Yonca kuru otu, çiçeklenme sonu 91,00 1,88 1,20 17,00 18,80 2,10 8,00 53,00 33,40 1,19 0,24
Yulaf kuru otu, başaklı 91,90 1,83 1,03 9,10 37,10 2,20 8,50 58,00 36,40 0,37 0,22
Yulaf silajı, başaklı 34,60 1,91 1,08 12,90 37,20 3,40 9,80 60,60 38,90 0,52 0,31
Yulaf tane, ezme 90,00 2,78 1,67 13,20 11,60 5,10 3,30 30,00 14,60 0,11 0,40

Yem maddelerinin besin madde ve enerji değerleri kuru madde bazında verilmiştir.