Sığırcılık İşletmelerinde Karlılığı Artıracak Yenilikçi Yaklaşımların Yaygınlaştırılması

Projenin Amacı

Öncelik Amasya İlinde olmak üzere, bölgemizdeki süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmelerinin karlılığını artırmak ve bunları geleceğe hazırlamak, için örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumunu gözeten, danışmanlık alt yapısı oluşturmaktır.

 • İşletmelerde her yaş grubu ve statüdeki hayvanların ihtiyaçlarına uygun bakım ve besleme koşullarının sağlanmasına yönelik düzenlemeler önermek,
 • Döl veriminin yönetimini kavratmak ve döl verimini artırmak için yapılacakları öğretmek,
 • Sağlık koruma tedbirlerini almak ve /veya aldırmak,
 • Üretimin ekonomik boyutunun izlenmesini sağlamak,
 • Barınakların düzenlenmesi, gübre yönetimi, yem bitkileri üretimi vb. konularda işletmeye uygun yol ve yöntemler önermek,
 • Ürün koruma, hayvan refahı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda eksikleri saptamak ve giderilmesini sağlamak,
 • İşletme çalışanlarının bilgi düzeylerini artırmaktır.

Projenin Kapsamı

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerden gönüllü olarak danışmanlık hizmeti almak isteyen işletmeler projenin ilk aşamadaki yararlanıcıları olacaktır. Daha sonraki dönemlerde, İlimizdeki üye olmayan işletmelere ek olarak, komşu iller başta olmak üzere, başka illerdeki işletmelere de hizmet verilebilecektir.

Projenin Hedefleri

 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere; her boyuttaki süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmelerinde, üretim sürecinde yaşanan aksaklıkları yerinde tespit edip çözümleyerek üretimde karlılığı artırmak ve karlılığın sürekliliğini sağlamak,
 • Sektöre yönelik; özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesine, uygun teknolojilerin transferine ve bunların yaygınlaştırılmasına öncülük etmek,
 • İşletmelerin; sağlık koruma, üremenin yönetimi ve ürün kalitesi ile hayvan refahı konularında eksikliklerini belirmek ve bu eksikliklerin hızla giderilmesine yardımcı olmaktır.

Beklenen Sonuçlar

 • Üretim maliyetini düşürmek.
 • Hayvan başına ve sürüden sağlanan toplam verimi ve geliri artırmak,
 • İşletmelerin yenilikleri izleme ihtiyacı duymalarını sağlamak,
 • Üretimde sürekliliği ve karlılığı sağlayacak iş ve uygulamaların kalıcı hale gelmesine önayak olmak,
 • Biyogüvenlik ve koruyucu sağlık tedbirlerinin öneminin kavranmasını sağlamak,
 • Hayvan beslemenin bilimsel ilkelere göre yapılmasını teşvik ve temin etmek,
 • Genç sığırların uygun şekilde büyütülmesine katkı sağlamak,
 • İşletmelerin yıllık ihtiyaçlarının saptanmasına ve karşılanmasına yardımcı olmak,
 • Yem bitkileri üretiminde ve yem temininde yol gösterici ve yardımcı olmaktır.

Proje Faaliyetleri Galerisi

Merzifon / Hanköy - Ali AKKURT

Merzifon / Diphacıköy - Meral AKSOY


Merzifon / Diphacıköy - Bedri BELLİ

Taşova / Mercimek köy - İbrahim SAYKAL


Taşova / Belevi Köy - Orhan NAMLI

Taşova / Akınoğlu Köy - Tekke Zekeriya GEDİKLİ


Merzifon / Kıreymir Köy - Ahmet ASLAN

Merzifon / Kıreymir Köy - Hanife ASLAN


Merzifon / Yalnız Köy - Fatih ERTAŞ

Merzifon / Karşıyaka Köy - Mehmet PEHLİVAN


Merzifon / Karşıyaka Köy - Ali Osman TORBIYIK

Merzifon / Gökçebağ Köy - Memduh DÜLGER


Merzifon / Ortaova Köy - Ensa Otomotiv

Merzifon / Hacıyakup Köy - Bektaş KÜREKÇİ


Gümüşhacıköy / Dumanlı Köy - Bayram ERDOĞAN

Merzifon / Kayadüzü Köy - Abbas ÖZTÜRK


Merzifon / Sarıköy - Murat MAYDA

Merzifon / Sarıköy - Habib EKİM


Merzifon / Alıcık Köy - Serdar EROL

Merzifon / Karatepe Köy - Rumi Nadir KARAARSLAN