Eğitim Başlıklarımız

Liderlik

Eğitmen: Didem ARKÖSE


Kurumumuz günden güne büyümeye devam etmektedir. Buna bağlı olarak her birim seviyesinde liderlere ihtiyacımız vardır ve olmaya da devam edecektir. Mevcut durumda birim lideri olan personelimizin bilgilerini güncellemek, yakın gelecekte lider adayı konumunda olan personelimize de ilgili pozisyonlara hazırlamak adına kurumumuza özgünlenmiş Liderlik Eğitimi iç eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.


Didem ARKÖSE'nin Eğitim Sunumu


İş Hukuku

Eğitmenler: Sevcan ŞAHİN - Akın YILMAZ


Personelimizin iş hayatındaki haklarını bilmesi ve bunları takip etmesini önemsiyoruz. Bu sebeple düzenli aralıklarla İnsan Kaynakları birimimiz tarafından İş Hukukuna dair güncel bilgiler tüm personelimiz ile paylaşılmaktadır.


Sevcan ŞAHİN'in Eğitim Sunumu


Akın YILMAZ'ın Eğitim Sunumu


Takım Çalışması

Eğitmen: Edanur ŞEKER


Her kurumun en önemli öznesi doğal olarak insandır. Bununla birlikte belirli sayıdan daha fazla insan bir araya geldiğinde iş yapmak ve yapılan işi verimli kılmak zorlaşmaktadır. Bu gerçeğin farkında olan bir kurum olarak düzenli aralıklarla personelimize Takım Çalışması eğitimi vermekteyiz.


Edanur ŞEKER'in Eğitim Sunumu


İletişim

Eğitmen: Arzu ÇALIK


Her kurumda bir çok kişi, hatta neredeyse hepimiz tarafından kullanılan iletişim medtodlarının tanımını bir çoğumuz bilmiyoruz. Eğitimin içeriği olan iletişim, iletişme yöntemleri ve uygulamaları göz önünde bulundurularak yorumlayıcı bir dil ile çalışanlarımıza paylaşılmaktadır. Daha etkin iletişim kurmak, gerçekleştirmekte olduğumuz günlük iş faaliyetlerinde bizleri bir adım daha ileri götürecektir.


Arzu ÇALIK'ın Eğitim Sunumu


Yalın Üretim

Eğitmen: Büşra ÇEKİÇ


Hizmet veya ürün üretilen her kurumda, mutlaka bilinmesi ve uygulanması gereken yaklaşımlardan biri de Yalın Üretim yaklaşımıdır. Tasarruf ve sürekli iyileştirme kavramları gibi temel kavramlar başta olmak üzere kurumuzmuzda uygulanabilecek ve değer üretebilecek diğer Yalın kavramları bu eğitimde personelimiz ile paylaşılmaktadır.


Büşra ÇEKİÇ'in Eğitim Sunumu


Sürdürülebilir Hayvancılık

Eğitmen: Ozan ŞAHİN


Tarımın yanında hayvancılık faaliyetleri de bir ülkenin gıda zincirinin vazgeçilmez unsurudur. Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürebilir olarak devam ettirilmesinin önemini biliyoruz. Bu sebeple, kurum paydaşlarımız ile bu eğitimde, teknolojik gelişmeleri de içeren faydalı bilgiler paylaşılmaktadır.


Ozan ŞAHİN'in Eğitim Sunumu


Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi

Eğitmen: Kudret AYDIN


Gıda sektöründe yer alan bir kurum olarak kalite kavramı bizim için bir kriter değil, değerdir. Söz konusu değeri uzun yıllar boyunca itina ile koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu sebeple eğitim programımızda Gıda Güvenliği ve Kalite kavramına mutlak yer veriyoruz. Personelimizin bu konudaki farkındalığını canlı tutmak adına bu eğitimde gerekli bilgiler paylaşılmaktadır.


Kudret AYDIN'ın Eğitim Sunumu


Stok Yönetimi

Eğitmen: Funda OYAN


Ürün üreten veya ürün ticareti yapan her kurumun stok yönetimi oldukça büyük önem arz etmektedir. Kar zarar hesaplarının ve buna bağlı olarak alınacak aksiyonların en kritik verilerinden biri de stok miktarıdır. Yazılımların desteği ile son yıllarda daha kolay yönetilebilir hale gelen stoklar, özellikle son kullanım tarihleri gereğince gıda sektöründe hayati öneme sahiptir. Kurumumuzda bu hassasiyetler ışığında Stok Yönetimimizi verimli tutmak adına ilgili eğitimde gerekli bilgiler paylaşılmıştır.


Funda OYAN'ın Eğitim Sunumu


Hassas Tarım ve Otomatik Dümenleme

Eğitmen: Emrah YILDIRIM


Gelişen teknoloji ile birlikte tarım yapma usullerimiz de önemli ölçüde değişmeye başladı ve değişmeye de devam edecektir. Bu eğitimimizde teknolojinin tarım uygulamaları içindeki kullanım alanlarını detaylı şekilde inceliyoruz.


Emrah YILDIRIM'ın Eğitim Sunumu


Problem Çözme Teknikleri

Eğitmen: Abdulkadir ÇELİK


Hayatımız boyunca problemler ile karşılaşmak doğal bir süreçtir. Bu problemlere nasıl tepki verdiğimiz ise hayat kalitemizi doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu eğitimimizde problemlerin kök nedenlerine yaklaşımdan çözüm tekniklerinin uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede çalışanlarımızla bilgiler paylaşılmıştır.


Abdulkadir ÇELİK'in Eğitim Sunumu


Zor İnsanlarla Baş Etmek

Eğitmen: Hanife AKKUŞ


İşimiz gereği bir çok insan ile karşılıklı olarak iletişim kurmaktayız. Bizlerin zor insan tanımını bilerek ve zor insan tanımına uyan insanlarla iletişim kurma yöntemlerini bilmemiz gereklidir. Ekiplerimiz bu konuda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Aynı zamanda bizlerde karşımızdaki insanların olabileceği gibi zaman zaman zor insan rolünde yer aldığımızı bilmemiz gerektiği ve bu tarz hareketlerden kaçınmamız gerektiğini bilmeliyiz.


Hanife AKKUŞ'un Eğitim Sunumu


Excel

Eğitmen: Oğuzhan ÇELİK


Özellikle iş hayatında global çapta kullanılmakta olan Excel tablolama programının tüm çalışanlarımızca bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu program üzerinde yapılabilecek işlemler, bizlere sağladığı kolaylıklar ve kullanım metodları bir sunum haline getirilerek uygulamalı eğitim programına eklenilmiştir. Çalışanlarımızın normal bir kullanıcı sıfatından ayrılıp, bilgili bir kullanıcı sıfatıyla kullanım sağlayabilmeleri amacıyla Excel eğitimi verilmiştir. Excel eğitimleri seviye bazlı devam edecektir.


Oğuzhan ÇELİK'in Eğitim Sunumu


Kadın Girişimciliği

Eğitmen: Büşra SARIKAYA


Kırsal alanda kadın girişimciliği, tarım ve yerel üretimin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Kadınlar, yerel kaynakları değerlendirerek yeni iş fırsatları yaratırken, teknik bilgi eksikliği ve sosyal ilişkileri gibi zorlukların üstesinden gelmek zorundadır. Bu zorlukların aşılmasında bir kaynak olması amacıyla kadın girişimciliği eğitimimiz hazırlanmıştır.


Büşra SARIKAYA'nın Eğitim Sunumu


Satış ve Pazarlama Yöntemleri

Eğitmen: Esra Tennur ERDEN


Satış ve Pazarlama Yöntemleri ile ilgili eğitim sunumumuzda, katılımcılara etkili satış teknikleri, hedef kitle analizi ve dijital pazarlama stratejileri konularında bilgi verilmiştir. Eğitimde, müşteri ilişkilerini güçlendirme, marka bilinirliğini artırma ve satış süreçlerini optimize etme yöntemleride ele alınmıştır. Katılımcılar, pratik örnekler ve uygulamalarla desteklenen bu eğitim sayesinde, pazarlama ve satış performanslarını artırma fırsatı bulmaları amaçlanmaktadır.


Esra Tennur ERDEN'in Eğitim Sunumu