Hayvan sağlığı

Hayvan Sağlığı

Bir süt sığırcılığı işletmesinin kuruluş amacına uygun olarak karlı bir şekilde faaliyetine devam edebilmesi için hayvan sağlığı ve özellikle koruyucu hekimlik konusunda hassasiyet göstermek gerekmektedir.

Temel amaç işletmede hayvanların bir hastalığa yakalanmadan önce gerekli kontrol ve aşılarının yapılarak hastalığa yakalanmalarını önlemek olmalıdır. Bu yöntem, sağlık harcamalarını en aza indirerek işletmenin karlılığının yanısıra, hayvan bakımı ile uğraşanlar başta olmak üzere, hayvansal ürünleri tüketen insanların, hayvandan insana bulaşan ve insan sağlığını tehdit eden hayvan hastalıklarından korunma oranını da artıracaktır.