Amasya DSYB Tarım Makine Parkı Faaliyetleri

Amasya DSYB olarak; üreticilerimizin talepleri doğrultusunda arazilerinde yetiştirmiş oldukları yonca, reygrass, fiğ vb. kaba yemlerin hasat işlemine başlanılmıştır.

Bakımı ve onarımları personelimiz tarafından hasat sezonu öncesi yapılmış olan makine ve ekipmanlarımız, yetkin makine operatörlerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Amacımız, üyelerimizin hayvancılık işletmelerinde ihtiyaçları olan kaba yemin temin edilmesinin her aşamasında Tarım Makine Parkımız vasıtasıyla hizmet verebilmektir. Üreticilerimizin hayvancılık işletmelerinde ihtiyacı olan kaba ve kesif yemi Birliğimiz Silaj Paketleme ve Tarım Makine Parkında yılın her ayı temin edebilmek için depolamaktadır.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”