Yem bitkileri

Yemlik Kanola (Ot Tipi Yem Şalgamı, Lenox)

Lenox, Yemlik Kolza ve ot tipi yem şalgamı olarak ta bilinen ve hiç sulanmadan yetiştirilebilen, dekara 6-10 ton verime ulaşabilen, %18-22 protein oranı ile yoncaya eşdeğer olan tek yıllık bir yem bitkisidir. Yetişme süresi 7-8 aydır.

Silajı kokusuz olup hayvanlar tarafından sevilerek yenmektedir. Bakım ve işçiliğinin az olması, hasat dönemi erken olduğundan ikinci ürün olarak çok rahat ekilebilmesi, kışa dayanıklı ve toprak dostu olması, süt verimini kalitesini artırması önemli avantajlarındandır.

Bitkisel özellikleri

İkinci ürün olarak değerlendirilen, çok iyi sindirilebilen, kış soğuklarına dayanıklı (-10ºC'ye kadar), %5'i kök, %95'i yapraklardan oluşan verimi yüksek maliyeti düşük bir yem bitkisidir. Köklerdeki kuru madde oranı %8,5, yapraklardaki ise %9,5 tir. Her bir kilogram kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gr.dır.

Ekim zamanı

Tek yıllık kış bitkisidir. Ağustos sonu - Ekim 15'e kadar ekilir.

Toprak

Tohumları çok küçük olduğundan, iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ihtiyaç duyar.

Ekim

Ön bitkinin hasadından sonra toprak 8-10 cm derinliğinde soklu pullukla sürülür. Ekimde tohumun istenen derinliğe düşmesini sağlamak için tapan çekilmelidir.

Yonca ekilişi gibidir. Ekim sonunda mutlaka merdane ile toprak sıkıştırılır. En uygun ekim zamanı Ağustos sonundan Ekim ortasına kadar olan dönemdir. Bu dönemde tavlı toprağa ekilen yem şalgamı, kışa 6-10 yaprakla girer ve -15°C düşük sıcaklıklara dayanabilir. Dekara atılacak tohum miktarı 650 gr-1kg.dir. Yem şalgamı, yonca ve buğday gibi küçük tohumları ekebilen mekanik veya pnömatik mibzerle 1,5-2 cm derinlikte ekilir. Azot ihtiyacı dekara 13-20 kg'dır. Bunun 3-4 kg kadarı sonbaharda ekim öncesi verilmelidir. Geri kalan miktar kıştan çıkmadan önce ve sapa kalkma döneminin başında olmak üzere iki dönemde verilmelidir. Fosfor ve Potasyum toprak analizi sonuçlarına göre gerek duyulursa ekim öncesinde dekara 5-10 kg fosfor, 10 kg'a kadar potasyum verilebilir.

Sapa kalkma öncesi dekara 1,5-5 kg kükürt verilmelidir.

Gübreleme

Ekimden önce mutlaka toprak tahlili yaptırılmalıdır. Toprak tahlili sonucuna göre kompoze gübrelerden biri verilir. Şubat ayında %21'lik Amonyum Sülfat verilir.

Silaj yapımı

Silaj yapılırken 1 Ton yeşil şalgam içine 40-50 kg. Buğdaygil kırması katılmalıdır. Çok sulu bir yem olduğu için, silaj yaparken içine hububat balyası, samanı katılırsa kaliteli olan suyunun zaiyatı önlenebileceği gibi sap samanda değerlenmiş olur.

Besleme

Silaj olarak kullanıldığında, süt veriminde artış sağlar. Hayvan beslemede, sindirim sisteminde ve sağlığında olumlu etkileri görülür. Hayvanlar tarafından yaprakları ve kökü büyük bir iştahla yenir.

Yeşil olarak da yedirilebilir ancak asıl slaj yapılmak suretiyle hayvan beslemesinde kullanılmaktadır.