Hayvan sağlığı

Sığır Vebası (Malkıran)

Sığır vebası büyük ekonomik kayıplara yol açan, sığır ve mandalarda çok öldürücü ve bulaşıcı bir hastalıktır. bg-boldn, keçi, yabani geviş getiren hayvanlarda da (ruminant) görülür. Enzootik (Belirli bir bölgede görülen hayvan hastalığı) olarak seyreder. İhbarı Mecburi Hastalıklar sınıfında yer alır.

Hastalık etkeni Morbilivirus'tur.

Bulaşma

Direk ve endirek yolla bulaşır. Virus her türlü salgı(sekret) ve çıktılarda(ekstret), vücud sıvı ve organlarında bulunur. Hayvan sahipleri, bakıcılar ve hayvan nakil araçları enfeksiyonun yayılmasında büyük öneme sahiptir. Solunum yoluyla aksırma, öksürme ile etrafa saçılan damlacıkların içindeki virüslerin havada kalması (Damlacık enfeksiyonu) sonucu ağız-burun (Nazal) mukozalarından hastalık vücuda alınır.

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Perakut form: Yüksek ateş (42ºC), iştahsızlık ve durgunlukla başlar. Hayvanda bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten dokularda (Mukozalar) kanlanma (Hiperemi) görülür. Burun akıntısı ve göz yaşarması görülür. Güneş ışığına karşı gözde duyarlılık şekillenir. Hasta 2-3 gün içerisinde ölür.

Akut, subakut form: Yüksek ateş, iştahsızlık, süt veriminde kesilme ve mukozalarda hiperemi görülür. Ateş başladıktan 3-5 gün sonra başlangıçta ağız ve dudakların iç kısmında ve diş etlerinde olmak üzere bütün sindirim sistemi mukozalarında yaralar görülür. Bu dönemde ağız boşluğu kepek serpilmiş görünümdedir. Yaraların oluşumundan 2 gün sonra çok şiddetli ishal görülür. İshal pis kokulu ve kanlıdır. İshal başladığında vücut ısısı düşer. 8-10 gün içinde hastalık ölümle sonuçlanır.

Tanı

Tanısı kolaydır çünkü bu hastalık salgın şeklinde seyreder. Hastalık (Morbidite) ve ölüm (Mortalite) oranları hiçbir viral hastalıkta görülmeyecek kadar yüksektir.

Tedavi (Sağaltım)- Korunma

Tedavisi yoktur. Kordon kurulur. Hasta, hastalıktan şüpheli, bulaşma olasılığı olan sığırlar imha edilir. Hastalık çıkan ve çevre illerde aşı uygulamaları yapılır. Hastalık riski olan bölgelerde her yıl 3 yıl peşpeşe aşılama zorunludur. Hastalığı atlatanlar ömür boyu bağışık, buzağıları pasif yolla 4-6 ay hastalığa yakalanmaz.