Hayvan sağlığı

Yeni Doğanlarda Asfeksia Sendromu

Gebeliğin son döneminde veya doğumda oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulmayla (Asfeksi) karakterize bir hastalıktır.

Hastalık Nedenleri

Doğum öncesi hastalık nedenleri

 • Göbek kordonu dolanması
 • Plasental yetersizlik (Plasenta, gebelik süresince yavruya gerekli olan oksijen ve besini sağlayan ve bunları kordon kanalı ile yavruya ileten dokudur. Atık maddeleri kordondon alır ve anne kanına verir.)
 • Plasental erken ayrılma
 • Doğumun uzaması
 • Yavru sularının soluk borusu veya akciğerlere kaçması (Aspirasyonu)
 • Gebelik süresinin uzaması

Doğum sonrası nedenler

 • Güç doğum
 • Operasyon
 • Yavru sularının soluk borusu veya akciğerlere kaçması (Aspirasyonu)
 • Ağız ve burundan 30sn içinde suların çıkartılamaması
 • Göğüs boşluğunun iyi gelişmemesi

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Oksijensiz kalma tam boğulma şeklinde ise hayvan doğumdan hemen sonra, kısa zaman içinde ölür. Ancak gerçek yeni doğanlarda asfeksia sendromuna has semptomlar doğumdan saatler sonra ortaya çıkar. Halsizlik, deprese görünüm, ayakta duramama, solunum güçlüğü, solunum sayısında artış gözlemlenir. Deride, dil ve dudaklarda morarma şekillenir. Emme refleksi zayıflar veya emme refleksi oluşmaz. Vücut ısısının normalin altında olması, yutma refleksinin olmaması gibi belirtiler görülür.

Tedavi (Sağaltım)

Buzağıyı hayata döndürmek amacıyla zaman kaybetmeksizin tedaviye başlanmalıdır. Doğumdan sonra ilk 30 sn. içinde hayvan baş aşağı sallanıp soluk borusu veya akciğerlere kaçan yavru suları (Aspirasyon sıvısı) temizlenmeli, buzağı iyice kurutulup, vücud ısısı yükseltilmelidir. Hekim tarafından semptomlara yönelik tedavi uygulanmalıdır.